Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3695. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince, stran 9720.

Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 54/96) ter določili statuta Krajevne skupnosti Pince je Svet krajevne skupnosti Pince na seji dne 4. 9. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Pince se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od 7. do 19. ure v Vaškem domu v Pincah.
3. člen
Sredstva samoprispevka se namenijo za realizacijo naslednjih programov:
– dokončanje in vzdrževanje vaškega doma,
– sofinanciranje asfaltiranja vaških cest,
– vzdrževanje vaških poti, hudournikov in mostov,
– plačilo komunalnih storitev,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– financiranje krajevne samouprave,
– sofinanciranje PGD Pince in KD Zala György Pince.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2005.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani z volilno pravico in stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Pince ter občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
6. člen
Samoprispevek plačujejo:
1. zaposleni občani – od plače, nadomestila in plačila za pogodbena dela – 2% mesečno od neto prejemkov;
2. zavezanci, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost – 3% mesečno od neto prejemkov;
3. upokojenci – 1% mesečno od neto pokojnin;
4. krajani od katastrskega dohodka veljavnega za tekoče leto – 5%;
5. začasno zaposleni v tujini – 2% od letne neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
7. člen
Samoprispevek se na plačuje od prejemkov v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku. Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svoje socialno stanje.
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo (v slovenskem in madžarskem jeziku):
KRAJEVNA SKUPNOST
                      PINCE
                   G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 15. 10. 2000 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za:
– dokončanje in vzdrževanje vaškega doma,
– sofinanciranje asfaltiranja vaških cest,
– vzdrževanje vaških poti, hudournikov in mostov,
– plačilo komunalnih storitev,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– financiranje krajevne samouprave,
– sofinanciranje PGD Pince in KD Zala György Pince
za obdobje od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2005.
                     GLASUJEM
              ZA                PROTI 
                 (žig krajevne skupnosti)
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA , če se volivec strinja za uvedbo samoprispevka, oziroma se obkroži beseda PROTI , če se z uvedbo samoprispevka volivec ne strinja.
9. člen
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka sprejme svet krajevne skupnosti, če je večina volivcev, ki so glasovali na referendumu, glasovala za uvedbo samoprispevka.
10. člen
Za pravilno in namensko rabo sredstev krajevnega samoprispevka po referendumskem programu odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih o rabljenih sredstvih poroča enkrat letno zboru krajanov.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Pince, dne 7. septembra 2000.
Predsednica
Sveta KS Pince
Magda Jáklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti