Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

1911. Odločba o razveljavitvi dela besedila v prvem odstavku 122. člena zakona o industrijski lastnini in odločba o ugotovitvi skladnosti drugega in četrtega odstavka 122. člena istega zakona z ustavo
1912. Odločba o ugotovitvi, da zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana v delu, ki se nanaša na odložitev plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ni v neskladju z ustavo
1913. Odločba o oceni ustavnosti vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1914. Sklep o potrditvi učbenika RAČUNAMO DO 1 000 000
1915. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VAJE IN NALOGE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA 8. RAZRED
1916. Sklep o potrditvi učbenika DU UND DEUTSCH 1 - TEXTBUCH
1917. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DU UND DEUTSCH 1 - TRAININGSBUCH
1918. Sklep o potrditvi učbenika MOMENT MAL
1919. Sklep o potrditvi učbenika THEMEN NEU, Kursbuch 1
1920. Sklep o potrditvi delovnega zvezka THEMEN NEU, Arbeitsbuch 1
1921. Sklep o potrditvi učbenika THEMEN NEU, Kursbuch 2
1922. Sklep o potrditvi delovnega zvezka THEMEN NEU, Arbeitsbuch 2
1923. Sklep o potrditvi učbenika THEMEN NEU, Kursbuch 3
1924. Sklep o potrditvi delovnega zvezka THEMEN NEU, Arbeitsbuch 3
1925. Sklep o potrditvi učnega sredstva MOJE PRVE ŠKOLJKE IN POLŽI
1926. Sklep o potrditvi učnega sredstva SPOZNAVANJE NARAVE 5, DELOVNI LISTI
1927. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 7, NAŠE TELO, DELOVNI LISTI
1928. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA 8, DELOVNI LISTI
1929. Sklep o potrditvi učnega sredstva ALI SREDIŠČE DRŽI?, Uvod v zahodno filozofijo
1930. Sklep o potrditvi učnega sredstva KNJIŽEVNOST, PRIROČNIK Z VAJAMI
1931. Sklep o potrditvi učnega sredstva LUTKE NA PALICI
1932. Sklep o potrditvi učnega sredstva LUTKE NA NITKAH
1933. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNE LUTKE
1934. Sklep o potrditvi učnega sredstva PLOSKE LUTKE

OBČINE

Gornji Petrovci

1936. Odlok o ureditvi avtobusnih postajališč na območju Občine Gornji Petrovci

Krško

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o.
1938. Odlok o določitvi in uporabi turističnega znaka Občine Krško

Kuzma

1939. Statut Krajevne skupnosti Kuzma

Ljubljana

1935. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za območja urejanja VR 7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 Bokalce

Ljutomer

1940. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ljutomer

Medvode

1941. Odlok o uporabi razpoznavnega slikovnega znaka, grba, zastave, insignij, pečata ter njihovih aplikacij Občine Medvode
1942. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Medvode

Mežica

1943. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1944. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mežica v letu 1996

Postojna

1945. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ovčje staje Postojna
1946. Odlok o uskladitvi zazidalnih načrtov in urbanističnega reda s srednjeročnim planom Občine Postojna za obdobje 1986-1990

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

31. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ)
32. Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (MPKO)

Vlada Republike Slovenije

33. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o dogovoru glede razvoja prometnega omrežja, ki povezuje Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Slovaško, Slovenijo in Ukrajino
34. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške na področju izobraževanja v šolskih letih 1996/97 in 1997/98
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti