Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

1943. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica, stran 3038.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 33/89) in 9. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica na seji dne 22. 5. 1997 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1997.
2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1996 92.000 SIT.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo 4.000 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo 5.800 SIT/m2.
4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v 2. členu tega sklepa:
I. A območje
– Centralni del mesta Mežica             2,5% – 4,0%
I. območje – Ožje območje mesta
Mežica razen zemljišč opredeljenih
v I. A območju                    2,0% – 3,5%
II. območje – Širše območje mesta
Mežica                        1,5% – 3,0%
III. območje – Obrobna naselja
naselbinskega jedra Mežica              1,0% – 2,5%
IV. območje – V ostalem območju občine
opredeljena stavbna zemljišča
in zemljišča, ki bodo z
urbanističnimi akti določena
kot stavbna zemljišča                0,5% – 1,5%
I.O.C. območje
– Industrijske in obrtne cone            1,0% – 3,5%
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica”. Meje posameznih območij so vrisane v PKN-5 in TTN-5.
Kriterij vrednotenja v 4. člen navedenih razponov v posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu dokumentacije: “Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica”.
5. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunalne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto 1996 (Uradni list RS, št. 39/96).
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-7/97
Mežica, dne 22. maja 1997.
Podpredsednik Občinskega sveta
občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

AAA Zlata odličnost