Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1824. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
1825. Zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate
1826. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1827. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Franciji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1828. Pravilnik o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov
1829. Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega fitosanitarnega inšpektorja
1830. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih prejemkov od pokojnin
1831. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1993

USTAVNO SODIŠČE

1832. Odločba o ugotovitvi, da 72. in 74. člen Zakona o zadrugah nista v neskladju z ustavo

OBČINE

Ljubljana

1833. Odločba o dopolnitvi Odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin

Slovenska Bistrica

1834. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Leskovec-Stari log

Šentjur pri Celju

1835. Sklep o javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta Mestno jedro Šentjur
1836. Sklep o javni razgrnitvi o spremembi zazidalnega načrta industrijske cone v Šentjurju

Škofja Loka

1837. Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000
1838. Spremembe in dopolnitve Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990
1839. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Škofja Loka
1840. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnih redov so v nasprotju z družbenim planom občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990
1841. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih
1842. Pravilnik o oddajanju v najem in prodaji poslovnih prostorov v občini Škofja Loka

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo, s sklepnim aktom
70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo na eni strani ter državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na drugi strani, s sklepnim aktom
71. Zakon o ratifikaciji Protokola o finančnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo
72. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa

Vlada Republike Slovenije

73. Skupna deklaracija Evropske skupnosti in njenih držav članic ter Slovenije o političnem dialogu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti