Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1829. Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega fitosanitarnega inšpektorja, stran 2510.

Na podlagi drugega odstavka 62. člena Zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 74/89) v zvezi s 1. in 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
PRAVILNIK
o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega fitosanitarnega inšpektorja
1. člen
Ta pravilnik predpisuje obrazec izkaznice, znaka in značke mejnega fitosanitarnega inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izkaznica, znak in značka).
2. člen
Obrazec izkaznice vsebuje:
1. na prvi strani platnic je vtisnjen grb Republike Slovenije na vrhu platnice, pod njim je besedilo: »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v srednjem delu je znak, nad znakom je v loku napis: »MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO«, pod znakom pa je v loku napis: »REPUBLIŠKI KMETIJSKI INŠPEKTORAT«, pod tem napisom je napis »IZKAZNICA mejnega fitosanitarnega inšpektorja«;
2. na 2. in 3. strani platnic se ponavlja znak, zadnja stran platnic je prazna;
3. prva stran izkaznice je ponovitev prve strani platnic;
4. na drugi strani izkaznice je prostor za fotografijo velikosti 3x4 cm in suhi žig organa, ki jo je izdal.
Pod fotografijo je prostor za vpis: imena in priimka imetnika izkaznice, podpis imetnika izkaznice, registrska številka izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis pooblaščene osebe za izdajo izkaznice;
5. na tretji strani izkaznice je pooblastilo za ukrepanje inšpektorja iz ustreznega člena zakona, ki ureja varstvo rastlin;
6. na četrti strani je dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve za gibanje in mujenje inšpektorja na mejnih prehodih ter uradni zaznamki.
3. člen
Izkaznica je vezana v temno zeleno usnje in je v velikosti 105 x 65 mm.
4. člen
Znak mejnega fitosanitarnega inšpektorja je ovalne oblike. Je štiribarven. Barve so zlata, zelena 57 K, bež 71 K in siva 92 K. Zlate linije na znaku simbolizirajo zorano zemljo. Na tej podlagi je v zeleni barvi oblika Slovenije.
5. člen
Značka mejnega fitosanitarnega inšpektorja je v osnovi znak iz 4. člena tega pravilnika z dodatnimi napisi:
– na vrhu značke v sredini nad znakom je grb Republike Slovenije in pod njim besedilo: »REPUBLIKA SLOVENIJA«;
– ob notranjem robu značke je v loku napis na zgornji strani »MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO«, na spodnji pa »REPUBLIŠKI KMETIJSKI INŠPEKTORAT«;
– na spodnji strani značke je napis: »MEJNA FITOSANITARNA INŠPEKCIJA«;
– na sprednji strani značke je vtisnjena registrska številka.
6. člen
Obrazec izkaznice, skica znaka in značke so sestavni del tega pravilnika ter so objavljeni skupaj z njim.
7. člen
Če mejni fitosanitarni inšpektor izgubi izkaznico oziroma značko, ali kako drugače ostane brez njiju, mora o tem takoj, najpozneje pa v osmih dneh od dneva, ko ju je pogrešil, obvestiti neposrednega predstojnika in izgubo izkaznice oziroma značke pisno pojasniti ter izkaznico oziroma značko na svoje stroške preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.
Na podlagi potrdila o preklicu izkaznice oziroma značke se izda nova izkaznica oziroma značka.
8. člen
Inšpektor, ki mu preneha delovno razmerje, mora izročiti izkaznico in značko ob prejemu odločbe o prenehanju dela.
9. člen
Evidenco o izdanih izkaznicah in značkah vodi Republiški kmetijski inšpektor pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: ime in priimek osebe, datum izdaje, prostor za podpis upravičenca do izkaznice oziroma značke in prostor za podpis osebe, ki ju je izdala.
10. člen
Ob prejemu izkaznice in značke iz tega pravilnika mora mejni fitosanitarni inšpektor vrniti prejšnjo izkaznico njenemu izdajatelju.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 226-03/93-4
Ljubljana, dne 21. julija 1993.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina