Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1993 z dne 14. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1993 z dne 14. 8. 1993, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1843. Uredba o izdelavi načrtov zaščite in reševanja
1844. Uredba o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte
1850. Uredba o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije
1851. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja
1852. Uredba o višini posebne takse na igralne avtomate

Sklepi

1853. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1845. Pravilnik o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig, namenjenih za uporabo v tujini

BANKA SLOVENIJE

1846. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o drugi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

OBČINE

Mozirje

1847. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje

Šentjur pri Celju

1848. Pravilnik o "kmetiji odprtih vrat" v občini Šentjur pri Celju

Velenje

1849. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Velenje za leto 1993

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

74. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Dansko
75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o ustanovitvi, privilegijih in imunitetah delegacije Komisije Evropske skupnosti v Republiki Sloveniji
76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu oseb, katerih vstop ali bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi
77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
78. Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

Vlada Republike Slovenije

79. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo
80. Uredba o ratifikaciji Skupnega memoranduma - programa sodelovanja med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti