Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1826. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana, stran 2504.

Na podlagi prvega odstavka 107. in 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj za obnovo Slovenskih železnic -Ljubljana, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. julija 1993.
Št. 0100-102/93
Ljubljana, dne 5. avgusta 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU POSOJILA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA OBNOVO SLOVENSKIH ŽELEZNIC – LJUBLJANA
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za plačilo obveznosti iz pogodbe o najetju posojila za obnovo Slovenskih železnic – Ljubljana, sklenjene med Evropsko banko za obnovo in razvoj in Slovenskimi železnicami pod naslednjimi pogoji:
– znesek posojila: 50,6 mio USD, posojilo se črpa v dveh valutah;
– obrestna mera: variabilna za DEM, največ do 9% letno ter fiksna za USD največ do 7,8% letno;
– drugi stroški: največ v višini 2,5% vrednosti posojila na leto;
– rok odplačila: 15 let s triletnim moratorijem, začetek odplačevanja 1997.
2. člen
Pogodbo o poroštvu sklene z Evropsko banko za obnovo in razvoj minister, pristojen za finance.
3. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti, iz pogodbe o poroštvu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/93-36/1
Ljubljana, dne 28. julija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina