Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1840. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnih redov so v nasprotju z družbenim planom občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990, stran 2550.

Na podlagi 82. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93), 3. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 12. 7. 1993 sprejela
ODLOK
o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnih redov so v nasprotju z družbenim planom občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990
1. člen
S tem odlokom se ugotovi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnih redov so v nasprotju z družbenim planom občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990 (Uradni v. Gor., št. 14/86, 11/87, 3/89), katerega veljavnost je podaljšana, z Zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS. št. 48/90) in se ne morejo izvajati ter kateri zazidalni načrti niso v nasprotju z družbenim planom in so veljavni.
2. člen
Zazidalni načrti, ki so v nasprotju z družbenim planom in se ne smejo izvajati, so naslednji:
Škofja Loka
1. Odlok o spremembi urbanističnega načrta mesta Škofja Loka na območju med Ljubljansko in Suško cesto in o potrditvi zazidalnega načrta (Uradni V. Gor., št. 26/70).
2. Odlok o spremembi urbanističnega načrta mesta Škofja Loka na območju Puštala in o potrditvi zazidalnega načrta (Uradni v. Gor., št. 12/72).
3. Odlok o spremembi urbanističnega načrta mesta Škofja Loka in o potrditvi zazidalnega načrta stranskih obratov SGP Tehnik Škofja Loka v Starem dvoru (Uradni v. Gor. št. 20/75).
4. Odlok o zazidalnem načrtu za naselje montažnih hiš na Suhi (Uradni v. Gor., št. 13/65).
5. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta za mestni center v Škofji Loki (Uradni v. Gor., št. 13/68, 24/76).
6. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Inštalacije podjetja za projektiranje in izvajanje inštalacij (Uradni v. Gor., št. 17/76).
7. Odlok o zazidalnem načrtu Jelovica Škofja Loka
– TOZD Montažni objekti (Uradni v. Gor., št. 1/77).
8. Odlok o zazidalnem načrtu športno izobraževalne cone Škofja Loka (Uradni v. Gor., št. 21/78).
9. Odlok o zazidalnem načrtu Družbena obrt v Škofji Loki (Uradni v. Gor., št. 19/79).
10). Odlok o zazidalnem načrtu skladiščno – predelovalne živilske cone Godešič (Uradni v. G., št. 32/79).
11. Odlok o zazidalnem načrtu Termika Trata (Uradni v. Gor., št. 21/80).
12. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta za Staro Loko (Uradni v. Gor., št. 17/65 in 10/79).
13. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta za zazidalno cono Podlubnik, I. etapa (Uradni v. Gor., št. 9/69).
14. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta za zazidalno cono Podlubnik, II. etapa (Uradni v. Gor., št. 16/72, 13/74, 16/75, 8/78).
15. Odlok o zazidalnem načrtu Frankovo naselje (Uradni v. Gor., št. 21/77).
16. Odlok o zazidalnem načrtu Frankovo nas. I. faza (Uradni v. Gor., št. 29/80 in 17/83)
17. Odlok o spremembi urbanističnega načrta mesta Škofja Loka na potrditvi zazidalnega načrta Stara Loka
– Center slepih in slabovidnih (Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/76).
Železniki
1. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Kres – Češnjica (Uradni v. Gor., št. 2/69. 7/75, 2/78).
2. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Na Plavžu "Pod jezom" (Uradni v. Gor., št. 1/76).
3. Odlok o zazidalnem načrtu Športni center Železniki (Uradni v. Gor., št. 10/79.
4. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje Log II. Železniki (Uradni v. Gor., št. 20/72).
5. Odlok o zazidalnem načrtu Trnje Železniki (Uradni v. Gor., št. 27/79, 4/86).
6. Odlok o zazidalnem načrtu Iskra Železniki, (Uradni v. Gor., št. 26/78).
7. Odlok o zazidalnem načrtu Niko Tehtnica Železniki (Uradni v. Gor., št. 17/82).
8. Odlok o zazidalnem načrtu Dašnica II. (Uradni v. Gor., št. 17/78, 22/81).
Žiri
1. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Žiri (Uradni v. Gor., št. 17/71, 21/77).
2. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Žiri za območje centra (Uradni v. Gor., št. 27/79).
Gorenja vas
1. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Tabor v Gorenji vasi (Uradni v. Gor., št. (14/67, 9/74).
2. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Gorenja vas v Poljanski dolini za območje na desnem bregu Sore (Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/70).
3. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske cone v Gorenji vasi I. faza (Uradni v. Gor., št. 27/79).
4. Odlok o zazidalnem načrtu Center Gorenja vas (Uradni v. Gor., št. 6/82).
5. Odlok o zazidalnem načrtu Javorje (Uradni v. Gor., št. 5/77).
6. Odlok o potrditvi zazidalnega načrta Sovodenj (Uradni v. Gor., št. 15/67).
7. Odlok o zazidalnem načrtu Marmor Hotavlje (Uradni v. Gor., št. 5/77).
Poljane
Odlok o zazidalnem načrtu novih obratov Termike in LTH v Poljanah (Uradni v. Gor., št. 21/80).
3. člen
Urbanistični redi, ki so v nasprotju z družbenim planom in se ne smejo izvajati, so naslednji:
1. Odlok o urbanističnem redu v naselju Predmost (Uradni v. Gor., št. 24/70).
2. Odlok o urbanističnem redu za Hotavlje (Uradni v. Gor., št. 16/70).
3. Odlok o urbanističnem redu Zminec (Uradni v. Gor., št. 4/71).
4. člen
Zazidalni načrti, ki niso v nasprotju z planom, veljajo in se smejo izvajati, so naslednji:
Škofja Loka
1. Odlok o zazidalnem načrtu Pod Plevno (Uradni vestnik Gorenjske, št. 32/81. 21/86).
2. Odlok o zazidalnem načrtu prenove mestnega jedra Škofje Loke (Uradni v. Gor., št. 10/S4).
3. Odlok o zazidalnem načrtu Trata – farma pitancev (Uradni vestnik Gorenjske št. 11/84).
4. Odlok o LN za cesto Lipica-Stari dvor (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/88).
5. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko obrtne cone S02 – Stari dvor (Uradni list RS, št. 34/90).
6. Odlok o LN za mestni primarni plinovod (Uradni list RS, št. 7/91).
7. 7. Odlok o PUP za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc (Uradni list RS, št. 24/92).
Železniki
1. Odlok o ureditvenem načrtu Tehtnica (Uradni v. Gor., št. 12/86).
2. Odlok o zazidalnem načrtu šola in vrtec v Selcih (Uradni v. Gor., št. 19/79).
3. Odlok o zazidalnem načrtu rekreacijsko-turističnega centra Soriška planina (Uradni v. Gor., št. 17/83).
4. Odlok o zazidalnem načrtu Center Železnikov z območji (Uradni v. Gor., št. 27/79), razen z območji PC2 in PC3.
5. Odlok o zazidalnem načrtu Log-Kolnik (Uradni v. Gor., št. 21/88).
Žiri
1. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje S7 v Žireh (Uradni v. Gor., št. 26/83).
2. Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Žiri (Uradni v. Gor., št. 17/78).
3. Odlok o zazidalnem načrtu, pokopališča v Žireh (Uradni v. Gor., št. 6/79).
4. Odlok o zazidalnem načrtu Plastuhova grapa Žiri (Uradni v. Gor., št. 15/89, 1/90).
Gorenja vas
Odlok o zazidalnem načrtu Rudnik urana Žirovski vrh (Uradni v. Gor., št. 19/79).
Poljane
1. Odlok o zazidalnem načrtu šola in VVZ Poljane (Uradni v. Gor., št. 14/84 in 18/84).
2. Odlok o zazidalnem načrtu Dobenska Amerika -Poljane (Uradni v. Gor., št. 7/89).
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnih redov so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990 (Uradni v. Gor., št. 17/86).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-06/86
Škofja Loka, dne 12. julija 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

AAA Zlata odličnost