Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1824. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, stran 2503.

Na podlagi prvega odstavka 107. in 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. julija 1993.
Št. 0100-101/93
Ljubljana, dne 5. avgusta 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
1. člen
V Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) se v prvem odstavku 76. c člena besedilo "člena tega člena" popravi tako, da se glasi "člena tega zakona".
2. člen
V prvem odstavku 79. člena se v 3. točki beseda "drugega" nadomesti z besedo "tretjega".
3. člen
V prehodnih in končni določbi tega zakona (Uradni list št. 18/93) se v prvem odstavku 11. člena besedilo "lahko v" 90 dneh od dneva uveljavitve tega zakona nadomesti z besedilom "sme najkasneje do 10. 10. 1993".
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: "Za po lastniku naseljene stanovanjske objekte in za gospodarske objekte na kmetijah upravni organ iz prvega odstavka tega člena posamezniku dovoli obročno plačilo depozita in sicer tako, da plača 25% depozita ob vložitvi zahteve za odlog, preostanek pa v šestih mesecih.".
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/89-1/19
Ljubljana, dne 28. julija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina