Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1836. Sklep o javni razgrnitvi o spremembi zazidalnega načrta industrijske cone v Šentjurju, stran 2516.

Izvršni svet Skupščine občine Šentjur pri Celju je na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90 ter 18/93) in 47. člena Statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) na seji dne 5. avgusta 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi o spremembi zazidalnega načrta industrijske cone v Šentjurju
I
Javno se razgrne sprememba ZN Industrijske cone v Šentjurju, ki ga je izdelalo Profit d.o.o. Velenje, št. proj. 08/93 v avgustu 1993. Sprememba se nanaša na razširitev območja za potrebe živilske industrije znotraj ureditvenega območja ZN in prometno ureditev lokalne ceste in nekategorizirane ceste.
II
Spremembe ZN bodo razgrnjene v,sejni sobi Izvršnega sveta Skupščine občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, v delovnem času upravnih organov ter v prostorih Krajevne skupnosti Šentjur – center 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času jasne razgrnitve bo v Krajevni skupnosti Šentjur – center organizirana javna obravnava predlaganih sprememb.
III
Podjetje in druge organizacije, društva, delovni ljudje in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge za na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Šentjur pri Celju.
Št. 354-5/93-2
Šentjur pri Celju, dne 5. avgusta 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Ladislav Grdina, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina