Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1798. Zakon o spremembah zakona o predsanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic
1799. Zakon o taksi na izvoženo blago
1800. Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja
1801. Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
1802. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1803. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Izraelu
1804. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Grčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1805. Uredba o pogojih za pridobitev pravice do deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz državnega proračuna

Sklepi

1806. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
1807. Sklep o soglasju k izobraževalnim programom v visokem izobraževanju
1808. Sklep o delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko
1809. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1810. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1811. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in pogojih za vpis posameznikov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register zasebnih raziskovalcev
1812. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za julij 1993

BANKA SLOVENIJE

1813. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok

OBČINE

Jesenice

1816. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za zazidalni načrt "Cerkev na Hrušici" (v ureditvenem območju JA/C1 - vzhodni del), kot dopolnitev Družbenega plana občine Jesenice za obdobje 1986-1990

Krško

1817. Sklep o javni razgrnitvi: 1. osnutka odloka o zazidalnem načrtu Bencinski servis Senovo, 2. osnutka odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija ter 3. posebnih strokovnih podlag ureditvenega načrta mestno jedro Kostanjevica

Ljubljana

1814. Sklep o uskladitvi cen ogrevne toplote in plina
1815. Sklep o oblikovanju cen

Postojna

1818. Odredba o višini izpitnih pristojbin

Radovljica

1819. Pravilnik o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev iz proračuna občine Radovljica za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
1820. Navodilo o postopku izdaje soglasij za prodajo s premičnimi prodajnimi objekti v občini Radovljica

Slovenska Bistrica

1821. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju

Šmarje pri Jelšah

1822. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1993

Trebnje

1823. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za bencinski servis Trebnje - Petrol ko dopolnitve prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana občine Trebnje za obdobje 1986-1990-2000 (dopolnitev 1993) in o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za bencinski servis Trebnje - Petrol

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna občine Jesenice
2. Popravek odloka o proračunu občine Sevnica za leto 1993
3. Popravek sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Slovenska Bistrica
AAA Zlata odličnost