Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

459. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
460. Zakon o zdravstveni dejavnosti
461. Zakon o lekarniški dejavnosti
462. Zakon o začasni ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih prispevkov
463. Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
464. Akt o razrešitvi ministra za trgovino
465. Akt o imenovanju ministra za trgovino
466. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnika ministra za malo gospodarstvo
467. Akt o imenovanju namestnika ministra za malo gospodarstvo
468. Akt o imenovanju namestnice ministra za zdravstvo, družino in socialno varnost
469. Akt o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
470. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Celju
471. Akt o izvolitvi sodnika in sodnice Temeljnega sodišča v Novem mestu
472. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnice Višjega sodišča v Ljubljani
473. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
474. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
475. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnice in sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
476. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
477. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
478. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnice Temeljnega sodišča v Novem mestu
479. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
480. Akt o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
481. Akt o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
482. Deklaracija o sprejemanju in spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov, sprejetih v okviru konference o varnosti in sodelovanju v Evropi

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

483. Razpis za pridobitev dela kontingenta detaširanih delavcev v ZR Nemčiji za leto 1992

OBČINE

Brežice

484. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
485. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine

Cerknica

486. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Cerknica

Kamnik

487. Izid glasovanja na nadomestnih volitvah delegata v zbor združenega dela Skupščine občine Kamnik v volilni enoti št. 10
488. Sklep Občinske volilne komisije Kamnik

Kočevje

489. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Kočevje

Laško

490. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni na območju občine Laško v letu 1992
491. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališča in bencinskega servisa v Radečah

Lenart

492. Odredba o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Lenart

POPRAVKI

1. Popravek zakona o prometnem davku
AAA Zlata odličnost