Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

462. Zakon o začasni ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih prispevkov, stran 605.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o začasni ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih prispevkov
Razglaša se zakon o začasni ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih prispevkov, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 12. februarja 1992, in seji Zbora občin dne 22. januarja 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 16. januarja 1992.
Št. 0100-48/92
Ljubljana, dne 12. februarja 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O ZAČASNI UREDITVI OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA DOLOČENIH PRISPEVKOV
1. člen
Za izvajanje programov zdravstvenega varstva, ki se zagotavljajo na ravni občine, se za čas od 1. januarja 1992 do uveljavitve novega zakona na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja plačuje občinski prispevek za zdravstveno varstvo po 19. členu zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90) po stopnjah, ki so veljale na dan 31. decembra 1991.
2. člen
Podjetjem za zaposlovanje invalidov in fizičnim osebam, ki so pri njih v delovnem razmerju, iz 23. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje se v času od 1. januarja 1992 do uveljavitve novega zakona na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja prispevki za pokojninsko, in invalidsko zavarovanje in prispevki za zdravstveno varstvo obračunavajo in izločajo na posebni račun in se kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-02/92-5/1
Ljubljana, dne 12. februarja 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.