Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

463. Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 605.

Na podlagi 101. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) in 72. člena, 259. člena in 319. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije je Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora dne 14. januarja 1992 ter Zbora občin in Zbora združenega dela dne 12. februarja 1992 sprejela
ODLOK
o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
I
Prispevki za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela se plačujejo po naslednjih stopnjah:
                                     %
1. za vse pravice                           8,69
2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih
stroškov, pogrebnino in posmrtnino                  7,30
3. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov        7,26
3.a za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov za
kmete, pri katerih je osnova katastrski dohodek od kmetijskih
in gozdnih površin                          22,00
4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino              1,43
II
Prispevki za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni se plačujejo po naslednjih stopnjah:
                                     %
1. za vse pravice                           0,77
2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov
ter pogrebnino in posmrtnino                     0,19
III
V primerih, ko se skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačuje prispevek za primer bolezni in poškodbe izven dela v pavšalnem znesku, plačujejo zavezanci mesečni prispevek 900 tolarjev za zavarovanca. Prispevek za zavarovanje za primere poškodb pri delu in poklicne bolezni, ki se plačuje v pavšalnem znesku, znaša 100 tolarjev.
Zneski iz te točke se valorizirajo trimesečno glede na gibanje plač v Republiki Sloveniji. Valorizacijo opravi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
IV
Ta odlok začne veljati 1. marca 1992.
Št. 433-02/91-4
Ljubljana, dne 12. februarja 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.