Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

482. Deklaracija o sprejemanju in spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov, sprejetih v okviru konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, stran 609.

Na podlagi 253. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije je Skupščina Republike Slovenije na sejah družbenopolitičnega zbora dne 15. januarja ter zbora občin in zbora združenega dela dne 16. januarja 1992 sprejela
DEKLARACIJO
o sprejemanju in spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov, sprejetih v okviru konference o varnosti in sodelovanju v Evropi
Upoštevajoč dejstvo, da predstavljajo določila sklepnih dokumentov Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi temeljna načela sodobne arhitekture odnosov in sodelovanja v Evropi;
Zavedajoč se velikega pomena, ki ga ima deset načel Helsinške sklepne listine za povezanost miru in varnosti v Evropi, in upoštevajoč, da je duh Pariške listine odprl novo obdobje demokracije, miru in enotnosti v Evropi;
Zavedajoč se potrebe, da prispeva svoj delež h krepitvi miru in varnosti v Evropi ter pospeševanju temeljnih pravic, gospodarskega in družbenega napredka in blaginje za vse narode;
Dosledno upoštevajoč vse obveznosti v okviru Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki izhajajo iz helsinških načel in zavedajoč se njihovega pomena za krepitev zaupanja in varnosti kot tudi za razvoj prijateljskih odnosov in sodelovanja na vseh področjih;
Spoštujoč spoznanje, da predstavlja dosledna privrženost demokraciji, zasnovani na človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter pravilom pravne države enega od temeljev mednarodne ureditve;
Ponovno potrjujoč svojo privrženost miru, varnosti in pravičnosti ter trajnemu razvoju prijateljskih odnosov in sodelovanja;
Skupščina Republike Slovenije izraža željo, da Republika Slovenija postane polnopravna država udeleženka Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in hkrati
izjavlja,
da izpolnjuje vse mednarodne pogodbe za enakopravno sodelovanje v procesu Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in da sprejema vse obveznosti, ki izhajajo iz sklepnih dokumentov Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter da bo v svoji notranji ureditvi dosledno spoštovala standarde, utemeljene v teh dokumentih.
Št. 007-01/89-1/18
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
Predsednik
dr. France Bučar l. r.