Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

492. Odredba o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Lenart, stran 615.

Po 367. členu statuta občine Lenart (Uradni list SRS, Št. 4-258/81, 13-801/91, 1-53/83 in 9-524/86), 3. členu odloka o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih občine Lenart (Uradni list SRS, št. 30/87) je Izvršni svet Skupščine občine Lenart na seji dne 13. februarja 1992 sprejel
ODREDBO
o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v občini Lenart
1. člen
S to odredbo se določa višina prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Laško za leto 1992.
2. člen
Višina prispevka za leto 1992 je za posamezna melioracijska območja naslednja:
                                 SLT/ha
a) za melioracijsko območje Gočova                365,30
b) za melioracijsko območje Zg. Senarska             342,00
c) za melioracijsko območje Zamarkova Voličina          910,40
d) za melioracijsko območje Drvanja-Ročica            482,00
e) za melioracijsko območje Šetarova              3.352,50
f) za melioracijsko območje Globovnica             1.756,50
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32104-1/92
Lenart, dne 13. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lenart
Avgust Zavernik, dipl. inž. l. r.