Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

491. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališča in bencinskega servisa v Radečah, stran 615.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Laško na seji dne 10. 2. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališča in bencinskega servisa v Radečah
1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta pokopališča in bencinskega servisa v Radečah, ki ga je izdelal
Inženiring IBT Ljubljana, pod številko projekta 7870/061 v januarju 1992 (v nadaljevanju: osnutek).
2
Osnutek bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Laško v delovnem času upravnih organov ter v prostorih Ljubljanske banke Celje, Agencije Radeče v Radečah v delovnem času banke.
Javna obravnava traja 30 dni. Prvi dan razgrnitve se šteje tretji dan od objave tega sklepa.
3
V času razgrnitve bo Zavod za urbanistično načrtovanje občine Laško v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Radeče organiziral javno razpravo.
4
Zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutek na krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Zavod za urbanistično načrtovanje občine Laško.
5
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/92-11
Laško, dne 10. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
SO Laško
mag. Roman Matek l. r.