Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

488. Sklep Občinske volilne komisije Kamnik, stran 612.

Na podlagi 95. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list RS, št. 5/90 in 42/90) objavlja Občinska volilna komisija Kamnik naslednji
SKLEP
1. Milanu Mariniču, roj. 1952, stan. Palovška 8, Kamnik, v skladu s 7. točko 29. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list RS, št. 5/90 in 42/90) preneha mandat delegata v družbenopolitičnem zboru Skupščine občine Kamnik.
2. V skladu s 30. členom citiranega zakona postane delegat za preostanek mandatne dobe v družbenopolitičnem zboru Skupščine občine Kamnik Božidar Pi1ej, roj. 1946, stan. Tunjiška 2/b, Kamnik.
Št. 008-1/92
Kamnik, dne 5. februarja 1992.
Predsednica OVK
Stanislava Avbelj l. r.