Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

484. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 609.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na svoji 14. seji dne 30. 1. 1992 in 15. seji dne 11. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91, 23/91 in 30/91) se v 1. členu na področju 13 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, v podskupini ekonomska cena vzgojnovarstvenih dejavnosti v vrtcih določijo kot najvišje cene:
-----------------------------------------------------------------
                       ekonomska cena v SLT
-----------------------------------------------------------------
1. v VVE Pišece
2-7 let                         9.859,30
mala šola                        5.729,10
2. v VVE Velika Dolina
2-7 let                         7.618,00
mala šola                        4.180,00
3. v VVE Bizeljsko
2-7 let                         8.785,40
mala šola                        4.820,40
in podskupini socialno varstvo odraslih določijo kot
najvišje naslednje cene:                  v SLT
- enoposteljna soba                    429,00
- enoposteljna soba II. kategorije             396,00
- dvoposteljna soba                    363,00
- dieta sladkorna                      31,00
- dieta druga                        22,00
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 1992.
Št. 385-1/92-7 385-14/92-7
Brežice, dne 13. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.