Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

485. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, stran 610.

Izvršni svet Skupščine občine Brežice je na svoji 3. korespondenčni seji dne 12. 2. 1992 na predlog Sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja sprejel naslednji
SKLEP
1
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine v družbeni gradnji po stanju 31. 12. 1991, na področju občine Brežice je bila 47.751 SLT za 1 m stanovanjske površine, povprečna gradbena cena po odbitku stroškov komunalne opreme pa 39.631 SLT.
2
Navedena povprečna gradbena cena stanovanjske površine se uporablja pri cenitvi stanovanjskih površin: v stanovanjskih blokih, v individualnih stanovanjskih hišah, v počitniških hišah (vikendih) ter za cenitev poslovnih prostorov v zgradbah, ki so deloma ali v celoti določene za poslovno dejavnost in tudi za cenitev garaž.
3
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine se vsak mesec valorizira v skladu z veljavnimi predpisi.
4
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-3/92-7
Brežice, dne 12. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.