Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024, Kazalo


MINISTRSTVA

968. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

969. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

OBČINE

Brežice

970. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«

Gorenja vas-Poljane

971. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023
972. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
973. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
974. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
975. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
976. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas - Poljane

Koper

977. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurjih s poplavami v letu 2023
978. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
979. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubno

980. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2023

Metlika

981. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike
982. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

Semič

983. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2023
984. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov za pomoč ranljivim skupinam, programov v turizmu in programov drugih društev v Občini Semič
985. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Semič

Trebnje

986. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (SD OPN 6)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti