Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

986. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (SD OPN 6), stran 2856.

  
Na podlagi 141. in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24 – ZUreP-3) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je županja Občine Trebnje sprejela
S K L E P 
o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (SD OPN 6) 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične samostojni postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje, v nadaljevanju OPN Trebnje, za katerega je uveljavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13 (objavljen 10. 6. 2013), 35/14 – popr. (objavljen 16. 5. 2014), 49/16 (objavljen 8. 7. 2016), 14/18 – OROPN157 (objavljen 2. 3. 2018), 72/18 (objavljen 16. 11. 2018), 32/19 – OROPN57 (objavljen 17. 5. 2019), 25/23 (objavljen 24. 2. 2023) in 19/24 (objavljen 8. 3. 2024)), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; v nadaljevanju: ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorsko izvedbenega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljen prostorsko izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, kot ju določajo predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.
Tehnični posodobitvi se priloži izjava prostorskega načrtovalca in pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s katero potrjujeta, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3.
Prva tehnična posodobitev se izvede za celotno območje OPN Trebnje.
4. člen 
(objava gradiva, vključevanje javnosti in sprejem) 
Občina osnutek tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni. Na podlagi pripomb javnosti občina pripravi predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta.
Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prostorskem informacijskem sistemu občine ter ga posreduje v prostorski informacijski sistem Ministrstva za naravne vire in prostor Republike Slovenije.
5. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje ter začne veljati z dnevom objave.
Št. 430-37/2024-12
Trebnje, dne 12. aprila 2024
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti