Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

985. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Semič, stran 2856.

  
Na podlagi drugega odstavka 141. člena in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) in 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je županja Občine Semič dne 12. 4. 2024 sprejela
S K L E P 
o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Semič 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve grafičnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Semič (Uradni list RS, št. 60/13, 105/15, 52/16) (v nadaljevanju: OPN), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) (v nadaljevanju: ZUreP-3) v drugem odstavku 141. člena in v 142. členu.
(2) Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev OPN Semič in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
(3) Tehnična posodobitev se izvede za celotno območje Občine Semič.
2. člen 
(razlogi za pripravo tehnične posodobitve) 
S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela izvedbenega dela OPN Semič s katastrom nepremičnin.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljeni izvedbeni del OPN Semič izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki skupaj z občinskim urbanistom potrdita, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom ZUreP-3.
4. člen 
(postopek priprave in sprejema) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– objava sklepa
april 2024
– osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN
junij 2024
– obvestilo MNVP o tehnični ustreznosti gradiva
v roku 7 dni od prejema vloge
– javna objava
v trajanju 15 dni
– predlog tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN
julij–avgust 2024
– kakovosten pregled akta s strani MNVP (zahteva Javnega poziva za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, št. 430-26/2023-2560-1, ki ga je dne 10. 1. 2024 objavil MNVP) 
avgust 2024
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
september 2024
– objava v uradnem glasilu
september 2024
(2) Roki iz prvega odstavka tega člena so informativni in se lahko spremenijo.
5. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Z namenom vključevanja in sodelovanja javnosti Občina Semič v postopku priprave tehnične posodobitve osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN Semič objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine https://www.semic.si.
(2) Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku 15 dni od objave iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja z dnem objave.
(2) Ta sklep se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor, in na spletni strani občine https://www.semic.si.
Št. 3503-3/2024-1
Semič, dne 12. aprila 2024
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti