Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2863. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2864. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2865. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2866. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2867. Uredba o izvajanju Zakona o vesoljskih dejavnostih
2868. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

MINISTRSTVA

2869. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti
2895. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sistemskem nadzoru v zdravstvu
2896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2870. Napotilo za izvajanje revizij

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2871. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem

OBČINE

Ankaran

2872. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2022

Bistrica ob Sotli

2873. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Bistrica ob Sotli
2874. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2875. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Borovnica

2876. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Borovnica
2877. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča
2878. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča
2879. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča

Cerkno

2880. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno

Dol pri Ljubljani

2881. Odlok o mladini v Občini Dol pri Ljubljani
2882. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 2. rebalans
2883. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Dol pri Ljubljani
2884. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Hrpelje-Kozina

2885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Ig

2886. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022

Lendava

2887. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2022

Miren-Kostanjevica

2894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 3

Nova Gorica

2888. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

Slovenj Gradec

2889. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje SG-126 v Mestni občini Slovenj Gradec

Šentjur

2890. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Šentjur
2891. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Tržič

2892. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Tržič

Velike Lašče

2893. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti