Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2879. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča, stran 8467.

  
Na podlagi 203. člena in drugega odstavka 204. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3, 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15, 61/18) in 55. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15, 61/18) je Občinski svet Občine Borovnica na 18. redni seji dne 8. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnin z ID znaki:
– parcela 2006 1581/44, v približni izmeri 318 m2,
– parcela 2006 1581/77, v približni izmeri 712,43 m2,
– parcela 2006 1581/76, v približni izmeri 197 m2,
– parcela 2006 1581/74, v približni izmeri 98 m2,
– parcela 2006 1581/71, v približni izmeri 417 m2,
– parcela 2006 1581/65, v približni izmeri 88 m2,
– parcela 2006 1581/64, v približni izmeri 177,77 m2,
– parcela 2006 1581/31,
ki so v lasti fizičnih oseb in obsegajo izgradnjo primarnega vodovoda Prušnica – VH Borovnica in sekundarnega vodovodnega omrežja Koti.
2. člen 
Občina Borovnica potrebuje nepremičnino iz 1. člena tega sklepa za gradnjo primarnega vodovoda Prušnica – VH Borovnica in sekundarnega vodovodnega omrežja Koti. Gradnja in potek trase primarnega in sekundarnega vodovoda sta razvidna iz projekta »Primarni vodovod Prušnica – VH Borovnica, Sekundarno vodovodno omrežje Koti«, izdelanega decembra 2020, pripravljenega s strani RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje. Izvedba navedenega projekta bo zagotovila kvalitetno oskrbo s pitno vodo na območju Občine Borovnica. Gradnja vodovodov je takšne vrste gradnja gospodarske infrastrukture je v javno korist, ki zagotavlja uravnotežen trajnostni razvoj območja z vplivom na razvoj celotne regije ter na njeno gospodarsko uspešnost. Zagotavlja se večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, ohranja se poseljenost, ohranjajo se delovna mesta.
3. člen 
Občinski svet Občine Borovnica pooblašča Petra Črnilogarja, podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana, da pri pristojni upravni enoti, v skladu z 206. in 209. členom ZUreP-3, vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč na nepremičnini, navedeni v 1. členu tega sklepa.
4. člen 
Če bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
5. člen 
Ta sklep začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0046/2022-2
Borovnica, dne 8. septembra 2022
Podžupan 
Občine Borovnica 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti