Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2895. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sistemskem nadzoru v zdravstvu, stran 8482.

  
Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sistemskem nadzoru v zdravstvu 
1. člen 
V Pravilniku o sistemskem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 39/18) se v 6. členu v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »Minister pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister)« nadomesti z besedilom »Urad, pristojen za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: urad),«. V drugem stavku prvega odstavka se besedilo »ministrstva, pristojnega za zdravje« nadomesti z besedo »urada«.
V drugem odstavku se beseda »Minister« nadomesti z besedilom »Direktor urada«.
V tretjem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedilom »direktor urada«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem in tretjem odstavku beseda »minister« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »direktor urada« v ustreznem sklonu.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-192/2022
Ljubljana, dne 23. septembra 2022
EVA 2022-2711-0097
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost