Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2869. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti, stran 8453.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti (Uradni list RS, št. 78/22) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(začetek in podaljšanje uporabe) 
Ta pravilnik se začne uporabljati za določitev redne delovne uspešnosti za leto 2022, za določitev redne delovne uspešnosti za leti 2020 in 2021 pa se uporablja pravilnik iz prejšnjega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-125/2022/9
Ljubljana, dne 12. septembra 2022
EVA 2022-3330-0107
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost