Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2890. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Šentjur, stran 8477.

  
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US; v nadaljevanju ZVRK) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 17. redni seji dne 13. septembra 2022 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Šentjur 
1. člen 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Šentjur, ki bodo 20. novembra 2022.
2. člen 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, če je za njihovega kandidata glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
4. člen 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo, ki ga morajo organizatorji volilne kampanje predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve preko spletnega portala AJPES.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo delno povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šentjur v roku 30 dni po vložitvi zahteve, ob upoštevanju izpolnitve obveznosti iz prejšnjega člena.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022-3(232)
Šentjur, dne 13. septembra 2022
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti