Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina, stran 8473.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 86/17 in 93/20), Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 22. redni seji dne 14. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
1. člen 
Spremeni se 12. člen Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14 in 43/18, v nadaljevanju Odlok), in sicer tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti Hrpelje šteje 7 članov. Določi se 5 volilnih enot, kiobsegajo:
1. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Slavniška cesta,
– Borova ulica (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9),
– Ob Dolu (hišne št. 2, 4, 6, 8, 17 in 19),
– Reška cesta (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/a, 11, 12, 13, 14, 14/a, 16, 18, 20 in 30),
– Nova Pot,
– Sončna pot,
– Prečna ulica,
– Obrtno industrijska cona Hrpelje,
– Rožna ulica,
– Gozdna pot,
– Prisojna ulica,
– Ulica Dragomirja Benčiča Brkina (hišne št. 4 in 4/a).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Borova ulica (hišne št. 2, 4, 6, 8 in 10),
– Industrijska ulica,
– Reška cesta (hišne št. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 in 51),
– Tumova ulica,
– Jagodna ulica,
– Ulica Nikole Tesle.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Na Gorici,
– Pod Hribom,
– Ulica Dragomirja Benčiča Brkina (1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/a, 20/b, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/a, 36, 38, 40, 42, 46 in 48),
– Reška cesta (hišna št. 32).
V 3. volilni enoti se voli en član sveta KS.
4. volilna enota: zajema naselje Tublje pri Hrpeljah.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta KS.
5. volilna enota: zajema naselje Slope.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta KS.«
2. člen 
Spremeni se 13. člen Odloka, in sicer tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti Kozina šteje 7 članov. Določijo se 3 volilne enote, ki obsegajo:
1. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Brkinska ulica,
– Rodiška cesta,
– Vodovodna ulica,
– Bazoviška cesta (hišne št. 2 in 6),
– Pod Videžem (hišne št. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 21),
– Obvozna cesta (hišna št. 33).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Bazoviška cesta (hišne št. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16/a, 17, 18, 20, 23 in 23/a),
– Obrtniška ulica,
– Pod Videžem (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9),
– Mestni Trg,
– Istrska ulica (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16/a, 17, 18, 18/a, 19, 20, 20/a in 20/b).
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
3. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Istrska ulica (hišne št. 23, 24, 24/a, 30, 36 in 38),
– Dolinska ulica,
– Jamska ulica,
– Kolodvorska ulica,
– Ob Dolu (hišna št. 5).
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.«
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2022
Hrpelje, dne 14. septembra 2022
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost