Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

Št. 102-2/2014/45 Ob-3136/22, Stran 2055
Obvestilo 
o najavi odprtja tretjega javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 
Predmet javnega razpisa: na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20, 90/21 in 115/22) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja najavo tretjega javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost.
Skupna razpoložljiva višina sredstev: višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 122.072,24 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 91.554,18 eurov (75 %) ter prispevek Republike Slovenije 30.518,06 eurov (25 %).
Začetek vnosa vlog: vnos in oddaja vlog v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu ARSKTRP) se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Obdobje upravičenosti: sofinancira se upravičene stroške v naložbe, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od vložitve vloge do dokončanja operacije. Zadnji zahtevek za povračilo sredstev mora upravičenec oddati na ARSKTRP najpozneje do 30. septembra 2023.
Upravičenci: upravičenci do podpore so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.
Dodatne informacije: javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija so z dnem te objave dostopni na osrednjem spletnem mestu državne uprave, v zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost