Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

56. Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017

Sklepi

41. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Parani, v Argentinski republiki

Drugi akti

42. Odločba o imenovanju mag. Jožeta Kozine za vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

43. Pravilnik o službeni izkaznici pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah in pristaniškega nadzornika
44. Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

45. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2017

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

46. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Brezovica

47. Obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
48. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena

Brežice

49. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526

Hrpelje-Kozina

50. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina

Osilnica

51. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2018

Ribnica

52. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017

Turnišče

53. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2018

Vipava

54. Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava

Žužemberk

55. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

POPRAVKI

57. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
58. Popravek Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina
59. Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti