Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

48. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 153.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US, 90/12 in 111/13) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 6224-0005/2015-6-ABM z dne 25. 8. 2016 je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen
V Odloku o razglasitvi Kušljanovega gradu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 35/17) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(1) Spomenik obsega nepremičnine:
– parcele št.: 2790/1, 2799/4, 2799/5, 2801/1, 2801/2, vse k.o. Brezovica in
– stavbo št. 1865 k.o. Brezovica.
(2) Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine pod parc. št. 2799/3, 2790/6, 2790/13, 2790/14, 2790/21 – del, 2790/23, 2790/31 in 2790/33, vse k.o. Brezovica.
(3) Meje spomenika in njegovega vplivnega območja so določene na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(4) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Občina Brezovica (v nadaljnjem besedilu: občina) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 48/17
Brezovica, dne 22. decembra 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost