Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

59. Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 300.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajemo
P O P R A V E K 
Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
V Sklepu o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79/17 z dne 28. 12. 2017, se pravilno besedilo do vključno prve točke glasi:
»Na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 22. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah:
Zap. št.
K.o.
Parcela
Opis
1. 
katastrska občina 2064 SELCA
672/4
LC 494091 Selca–Kališe-Dražgoše
2. 
katastrska občina 2075 DAVČA
281/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
3. 
katastrska občina 2075 DAVČA
282/3
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
4. 
katastrska občina 2075 DAVČA
284/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
5. 
katastrska občina 2075 DAVČA
285/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
6. 
katastrska občina 2075 DAVČA
293/7
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
7. 
katastrska občina 2075 DAVČA
293/10
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
8. 
katastrska občina 2075 DAVČA
298/6
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
9. 
katastrska občina 2075 DAVČA
298/8
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
10. 
katastrska občina 2075 DAVČA
301/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
11. 
katastrska občina 2075 DAVČA
301/3
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
12. 
katastrska občina 2075 DAVČA
301/4
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
13. 
katastrska občina 2075 DAVČA
302/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
14. 
katastrska občina 2075 DAVČA
303/3
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
15. 
katastrska občina 2075 DAVČA
303/4
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
16. 
katastrska občina 2075 DAVČA
303/6
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
17. 
katastrska občina 2075 DAVČA
338/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
18. 
katastrska občina 2075 DAVČA
338/5
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
19. 
katastrska občina 2075 DAVČA
340/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
20. 
katastrska občina 2075 DAVČA
342/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
21. 
katastrska občina 2075 DAVČA
342/4
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
22. 
katastrska občina 2075 DAVČA
343/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
23. 
katastrska občina 2075 DAVČA
343/3
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
24. 
katastrska občina 2075 DAVČA
336/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča in LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
25. 
katastrska občina 2075 DAVČA
344/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
26. 
katastrska občina 2075 DAVČA
354/2
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
27. 
katastrska občina 2075 DAVČA
355/4
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
28. 
katastrska občina 2075 DAVČA
281/5
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
29. 
katastrska občina 2075 DAVČA
282/5
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
30. 
katastrska občina 2075 DAVČA
282/7
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
31. 
katastrska občina 2075 DAVČA
298/11
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
32. 
katastrska občina 2075 DAVČA
298/13
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
33. 
katastrska občina 2075 DAVČA
278/4
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
34. 
katastrska občina 2075 DAVČA
419/10
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
35. 
katastrska občina 2075 DAVČA
419/17
LC 494032 Močilarjev grič-Davča
36. 
katastrska občina 2075 DAVČA
313/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
37. 
katastrska občina 2075 DAVČA
314/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
38. 
katastrska občina 2075 DAVČA
316/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
39. 
katastrska občina 2075 DAVČA
317/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
40. 
katastrska občina 2075 DAVČA
327/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
41. 
katastrska občina 2075 DAVČA
330/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
42. 
katastrska občina 2075 DAVČA
791/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
43. 
katastrska občina 2075 DAVČA
170/20
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
44. 
katastrska občina 2075 DAVČA
334/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
45. 
katastrska občina 2075 DAVČA
335/4
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
46. 
katastrska občina 2075 DAVČA
303/8
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
47. 
katastrska občina 2075 DAVČA
304/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
48. 
katastrska občina 2075 DAVČA
307/2
LC 494031 Zgaga-Močilarjev grič
49. 
katastrska občina 2075 DAVČA
335/2
LC 494041 Močilarjev grič-Podgrivar
50. 
katastrska občina 2075 DAVČA
261/6
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
51. 
katastrska občina 2075 DAVČA
263/2
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
52. 
katastrska občina 2075 DAVČA
263/4
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
53. 
katastrska občina 2075 DAVČA
264/3
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
54. 
katastrska občina 2075 DAVČA
264/8
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
55. 
katastrska občina 2075 DAVČA
264/13
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
56. 
katastrska občina 2075 DAVČA
265/2
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
57. 
katastrska občina 2075 DAVČA
266/2
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
58. 
katastrska občina 2075 DAVČA
437/2
LC 494022 Razpet-Tuškov grič
59. 
katastrska občina 2075 DAVČA
154/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
60. 
katastrska občina 2075 DAVČA
154/4
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
61. 
katastrska občina 2075 DAVČA
155/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
62. 
katastrska občina 2075 DAVČA
155/4
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
63. 
katastrska občina 2075 DAVČA
156/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
64. 
katastrska občina 2075 DAVČA
156/4
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
65. 
katastrska občina 2075 DAVČA
158/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
66. 
katastrska občina 2075 DAVČA
165/1
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
67. 
katastrska občina 2075 DAVČA
170/24
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
68. 
katastrska občina 2075 DAVČA
171/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
69. 
katastrska občina 2075 DAVČA
171/4
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
70. 
katastrska občina 2075 DAVČA
171/7
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
71. 
katastrska občina 2075 DAVČA
226/6
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
72. 
katastrska občina 2075 DAVČA
237/4
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
73. 
katastrska občina 2075 DAVČA
237/6
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
74. 
katastrska občina 2075 DAVČA
244/4
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
75. 
katastrska občina 2075 DAVČA
244/6
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
76. 
katastrska občina 2075 DAVČA
244/8
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
77. 
katastrska občina 2075 DAVČA
252/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
78. 
katastrska občina 2075 DAVČA
253/3
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
79. 
katastrska občina 2075 DAVČA
256/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
80. 
katastrska občina 2075 DAVČA
205/9
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
81. 
katastrska občina 2075 DAVČA
209/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
82. 
katastrska občina 2075 DAVČA
209/4
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
83. 
katastrska občina 2075 DAVČA
211/5
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
84. 
katastrska občina 2075 DAVČA
211/8
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
85. 
katastrska občina 2075 DAVČA
213/2
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet
86. 
katastrska občina 2075 DAVČA
205/13
LC 494021 Zgaga-Zg.Davča-Razpet in LC 494033 Davča-Zg.Davča
87. 
katastrska občina 2075 DAVČA
196/6
LC 494033 Davča-Zg.Davča
88. 
katastrska občina 2075 DAVČA
197/2
LC 494033 Davča-Zg.Davča
89. 
katastrska občina 2075 DAVČA
195/7
LC 494033 Davča-Zg.Davča
90. 
katastrska občina 2075 DAVČA
194/4
LC 494033 Davča-Zg.Davča
91. 
katastrska občina 2075 DAVČA
195/4
LC 494033 Davča-Zg.Davča
92. 
katastrska občina 2075 DAVČA
196/9
LC 494033 Davča-Zg.Davča
93. 
katastrska občina 2075 DAVČA
205/17
LC 494033 Davča-Zg.Davča
94. 
katastrska občina 2075 DAVČA
205/21
LC 494033 Davča-Zg.Davča
95. 
katastrska občina 2075 DAVČA
536/6
JP 994161 Bitenc
96. 
katastrska občina 2075 DAVČA
538/3
JP 994161 Bitenc
97. 
katastrska občina 2075 DAVČA
542/2
JP 994161 Bitenc
98. 
katastrska občina 2062 STUDENO
767/31
LC 494071 Železniki-Podlonk-Železniki
99. 
katastrska občina 2062 STUDENO
767/34
JP 995654 Kristan
100. 
katastrska občina 2062 STUDENO
767/35
JP 995654 Kristan
101. 
katastrska občina 2062 STUDENO
767/37
JP 995654 Kristan
102. 
katastrska občina 2062 STUDENO
767/42
JP 995654 Kristan
103. 
katastrska občina 2062 STUDENO
775/1
JP 995651 Dašnica 30
104. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
832/2
LC 494011 RT 912-Potok
105. 
katastrska občina 2072 ZALI LOG
641/2
LC 494011 RT 912-Potok
106. 
katastrska občina 2072 ZALI LOG
642/7
LC 494011 RT 912-Potok
107. 
katastrska občina 2072 ZALI LOG
669/2
LC 494011 RT 912-Potok
108. 
katastrska občina 2072 ZALI LOG
678/6
LC 494011 RT 912-Potok
109. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
968/5
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
110. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
968/8
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
111. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
968/10
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
112. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
971/6
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
113. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
1018/6
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
114. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
980/5
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
115. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
980/7
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
116. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
980/9
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
117. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
982/4
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
118. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
987/3
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
119. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
987/5
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
120. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
987/9
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
121. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
1029/4
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
122. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
1032/4
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
123. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
1032/6
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
124. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
1033/4
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
125. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
136/2
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
126. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
145/9
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
127. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
100/2
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
128. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
145/5
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
129. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
145/7
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
130. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
128/2
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
131. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
128/3
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
132. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
129/2
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
133. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
129/4
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
134. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
130/4
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
135. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
130/5
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
136. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
131/4
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
137. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
131/6
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
138. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
141/4
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
139. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
103/4
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
140. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
103/6
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
141. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
105/2
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
142. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
105/3
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
143. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
116/3
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
144. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
116/5
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
145. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
116/6
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
146. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
117/4
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
147. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
643/4
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
148. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
643/7
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
149. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
644/3
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
150. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
647/2
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
151. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
651/4
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
152. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
651/5
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
153. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
652/2
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
154. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
652/4
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
155. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
655/2
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
156. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
660/2
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
157. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
725/2
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
158. 
katastrska občina 2070 MARTINJ VRH
729/2
LC 401013 Rovte-Martinj Vrh-Jesenovec
159. 
katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI
522/5
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
160. 
katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI
522/7
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
161. 
katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI
567/8
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
162. 
katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI
568/6
LC 494081 Železniki-Smoleva-Ojstri Vrh
163. 
katastrska občina 2073 DANJE
1021/4
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
164. 
katastrska občina 2073 DANJE
1006/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
165. 
katastrska občina 2073 DANJE
90/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
166. 
katastrska občina 2073 DANJE
103/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
167. 
katastrska občina 2073 DANJE
112/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
168. 
katastrska občina 2073 DANJE
113/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
169. 
katastrska občina 2073 DANJE
113/3
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
170. 
katastrska občina 2073 DANJE
53/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
171. 
katastrska občina 2073 DANJE
102/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
172. 
katastrska občina 2073 DANJE
109/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
173. 
katastrska občina 2073 DANJE
57/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
174. 
katastrska občina 2073 DANJE
95/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
175. 
katastrska občina 2073 DANJE
110/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
176. 
katastrska občina 2073 DANJE
54/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
177. 
katastrska občina 2073 DANJE
92/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
178. 
katastrska občina 2073 DANJE
92/3
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
179. 
katastrska občina 2073 DANJE
93/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
180. 
katastrska občina 2073 DANJE
111/2
LC 494061 Rotek-Zg.Danje-Torka-Ravne
181. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
113/2
LC 494091 Selca-Kališe-Dražgoše
182. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
182/4
LC 494091 Selca-Kališe-Dražgoše
183. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
186/5
LC 494091 Selca-Kališe-Dražgoše
184. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
534/4
LC 494101 Selca-Lajše
185. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
536/4
LC 494101 Selca-Lajše
186. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
537/5
LC 494101 Selca-Lajše
187. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
537/7
LC 494101 Selca-Lajše
188. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
537/10
LC 494101 Selca-Lajše
189. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
539/2
LC 494101 Selca-Lajše
190. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
541/4
LC 494101 Selca-Lajše
191. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
541/6
LC 494101 Selca-Lajše
192. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
541/8
LC 494101 Selca-Lajše
193. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
580/6
LC 494101 Selca-Lajše
194. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
545/4
LC 494101 Selca-Lajše
195. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
571/10
LC 494101 Selca-Lajše
196. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
571/2
LC 494101 Selca-Lajše
197. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
571/6
LC 494101 Selca-Lajše
198. 
katastrska občina 2063 KALIŠE
571/8
LC 494101 Selca-Lajše
199. 
katastrska občina 2060 DRAŽGOŠE
1192/8
LC 494091 Selca-Kališe-Dražgoše
200. 
katastrska občina 2060 DRAŽGOŠE
1196/1
LC 494091 Selca-Kališe-Dražgoše
201. 
katastrska občina 2060 DRAŽGOŠE
1189/2
LC 494091 Selca-Kališe-Dražgoše
202. 
katastrska občina 2060 DRAŽGOŠE
1192/5
LC 494091 Selca-Kališe-Dražgoše
203. 
katastrska občina 2060 DRAŽGOŠE
1202/4
LC 494091 Selca-Kališe-Dražgoše
204. 
katastrska občina 2072 ZALI LOG
27/7
Športno igrišče Zali Log
vse last Občine Železniki, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.«
Št. 015-7/2017-035
Železniki, dne 5. januarja 2018
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost