Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

55. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 293.

  
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, Zvrt-UPB2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in na podlagi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB), je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 21. redni seji dne 22. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
1. 
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje
429,49 EUR
2. II. starostno obdobje (4–6 let)
359,41 EUR
3. varstvo v družini
429,49 EUR
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja ter varstva v družini v vrtcu pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 1,96 EUR/dan.
2. 
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno za kombinirani oddelek 379,38 EUR.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 1,94 EUR.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu, cene programov pa se uporabljajo od 1. 1. 2018 dalje.
4. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk št.: 032-1/2016-1, z dne 18. 2. 2016.
Št. 602-3/2017-12
Žužemberk, dne 22. decembra 2017
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost