Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018

Kazalo

56. Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017, stran 293.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US)izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa indekse vrednosti nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin in za katere se je indeks vrednosti nepremičnin spremenil za več kot 10 odstotkov od zadnje spremembe modela vrednotenja nepremičnin oziroma zadnje objave indeksa vrednosti nepremičnin.
2. člen 
(indeksi vrednosti nepremičnin) 
(1) Indeksi vrednosti nepremičnin so za nepremičnine iz prejšnjega člena določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe, po vrstah nepremičnin, kot so določene z modeli vrednotenja nepremičnin za vrednostne cone.
(2) Indeksi vrednosti nepremičnin iz prejšnjega odstavka so določeni glede na ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin na dan 31. marec 2017.
3. člen 
(pripis novih vrednosti nepremičnin v register nepremičnin) 
Pripis nove vrednosti za posamezno nepremičnino v skladu s to uredbo v register nepremičnin se opravi najpozneje v 15 dneh od uveljavitve te uredbe.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2018
Ljubljana, dne 8. januarja 2018
EVA 2018-2550-0028
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik