Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1495. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1511. Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

MINISTRSTVA

1496. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka
1497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin

OBČINE

Borovnica

1498. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2015

Kranjska Gora

1499. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015

Ljubljana

1510. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020

Naklo

1500. Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje

Piran

1501. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v Občini Piran ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska Vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in M SE/2 v Občini Piran

Prebold

1502. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold
1503. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold
1504. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1505. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Slovenj Gradec

1506. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Sv2 – Celjska cesta vzhod

Slovenska Bistrica

1507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
1508. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica

Sveti Jurij ob Ščavnici

1509. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

33. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (MPSAEMD)
34. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MPSAEGE)
35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (MSPAEUK)

Ministrstvo za zunanje zadeve

36. Obvestilo o začetku veljavnosti za Republiko Slovenijo Konvencije o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 187)
37. Obvestilo o začetku veljavnosti za Republiko Slovenijo Konvencije o nočnem delu (Konvencija MOD št. 171)
38. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji o transferju obsojenih oseb
39. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju
40. Obvestilo o začetku veljavnosti Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
41. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe v Okvirnem sporazumu o Savskem bazenu
42. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti