Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1503. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold, stran 4000.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 7. seji dne 14. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 68/10) se tretja točka prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»3. biti registrirani s sedežem v Občini Prebold in izvajati športne programe, namenjene občanom Občine Prebold«.
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za programe na področju športa se razdelijo na naslednji način:
1. za programe športa
najmanj 70%
2. za pomembnejše športne in rekreativne prireditve
največ 10%
3. za izobraževanje in usposabljanje kadrov
za delo v športu
10%
4. za delovanje društev, njihove zveze
in promocije športa
10%
«
3. člen
V pogojih, merilih in normativih za vrednotenje programov športa v Občini Prebold, ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold, se v poglavju B (Sofinanciranje strokovnih in razvojnih nalog) v 5. točki spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Društvo pridobi za delovanje 1 točko za vsakega člana s plačano članarino in še dodatno točko na člana, če je le-ta registriran kot tekmovalec pri ustrezni panožni zvezi. Velja samo za člane s stalnim prebivališčem v Občini Prebold. Športna zveza dobi za vsako včlanjeno društvo s plačano članarino 100 točk.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-5/2015
Prebold, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost