Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1499. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015, stran 3995.

  
Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015
1. člen
Ta sklep določa višino in vir subvencioniranja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2015.
2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se subvencionira gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti v višini 100% v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, oziroma do uveljavitve nove cene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.
Subvencija cene za leto 2015 znaša:
– 0,1315 € na osebo, za gospodarsko javno infrastrukturo – zbiranje odpadkov,
– 0,5494 € na osebo, za gospodarsko javno infrastrukturo – odlaganje odpadkov.
3. člen
Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015, na proračunski postavki 150213.
4. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki javnemu podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek iz proračuna Občine Kranjska Gora.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35402-1/2015-1
Kranjska Gora, dne 24. aprila 2015
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost