Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

34. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MPSAEGE), stran 322.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo
na drugi strani (MPSAEGE)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MPSAEGE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. maja 2015.
Št. 003-02-4/2015-3
Ljubljana, dne 21. maja 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PRIDRUŽITVENEGA SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO
IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO IN NJUNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI
NA ENI STRANI TER GRUZIJO NA DRUGI STRANI (MPSAEGE)
1. člen
Ratificira se Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, podpisan v Bruslju 27. junija 2014.
2. člen
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 261 z dne 30. 8. 2014, str. 4 (št. L 261 z dne 30. 8. 2014, str. 4), zadnjič popravljeno s popravkom UL L št. 80 z dne 25. 3. 2015, str. 128 (št. L 80 z dne 25. 3. 2015, str. 128).1
1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/15-4/10
Ljubljana, dne 13. maja 2015
EPA 492-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost