Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1505. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold, stran 4001.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občina Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 54/14) je Občinski svet Občine Prebold na 7. redni seji dne 14. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 26/13) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
»Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold znašajo mesečno:
– I. starostno obdobje 365,00 €
– II. starostno obdobje 271,00 €.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 6. 2015 dalje.
Št. 602/7/2015
Prebold, dne 6. maja 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost