Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2356. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2357. Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku

Sklepi

2358. Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006

MINISTRSTVA

2359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih
2360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami
2361. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov
2362. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za podporo pri približevanju Evropski uniji

USTAVNO SODIŠČE

2363. Odločba o odpravi 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Osilnica, kolikor se nanaša na počitniški namen
2364. Odločba o razveljavitvi 55. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 31. člena, 44., 51. in 53. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti ter sklep o zavrženju za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
2365. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2366. Navodilo o statističnih raziskovanjih s področja turizma

OBČINE

Medvode

2367. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
2368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode
2369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče
2370. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12 Zbilje
2371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik
2372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo Žlebe
2373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec Topol
2374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane
2375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti