Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2006 z dne 30. 5. 2006

Kazalo

2367. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode, stran 6146.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/2006 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo tehnični popravki grafičnega dela odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode (Uradni list SRS; št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01 in 132/04), za območje Občine Medvode (v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Medvode), in sicer tako, da se v dolgoročnem planu Občine Medvode v točki 8. »Kartografski del dolgoročnega plana« kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000 spremeni, tako da se tehnični popravki grafičnega dela vnesejo v naslednje liste:
+-------------+------------+--------------+
|LIST     |  STARA  |   NOVA   |
|       |  OZNAKA  |  OZNAKA  |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |  PD 12/1 | PD 12/1 (LN) |
|10      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka | MP 9/5-1 | MP 16/5-1  |
|19      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka | MP 9/5-1 | MP 16/5-1  |
|19      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |  SK 9/1  |  SK 16/1  |
|19      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |  ZS 9/1  |  ZS 16/1  |
|19      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka | ZS 9/1-1 |ZS 9/1-1 (UN) |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka | ZS 9/1-1 |ZS 9/1-1 (UN) |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |  D 9/7-1 |  D 9/1   |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |  I 9/2  | I 9/2 (LN) |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |  MP 9/5  |  MP 9/5-1  |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka | PI 9/3-1 |PI 9/3-1 (ZN) |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |   R   |   R1   |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |   R   |   R2   |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |  SK 9/1  |  SK 9/1-1  |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Škofja Loka |  ZK 9/1  |  ZK 9/1-1  |
|20      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S 1|  ZS 12/1 | ZS 12/1-1  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S 1|  ZS 12/1 | ZS 12/1-2  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S 1|  MP 13/2 | MP 13/2 (LN) |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S1 | SE 13/11 |  S 13/11  |
|Ljubljana S 2|  (ZN)  |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S 1| SP 12/10 |  S 12/10  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S1 |  S 13/2  |  S 13/2-1  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S1 |  S 13/2  |  S 13/2-2  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S1 |  S 13/5  |  S 13/5-1  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S |  S 9/1  |  S 9/1-1  |
|11      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S |  S 9/1  |  S 9/1-2  |
|11      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S |  SK 10/4 | SK 10/4-1  |
|11      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S |  SK 10/4 | SK 10/4-2  |
|11      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S | SE 10/2-1 | SE 10/2-1  |
|11      |  (LN)  |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S |  SK 10/5 | SK 10/5-1  |
|11      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S |  SK 10/5 | SK 10/5-1  |
|11      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S | MT 9/2-1 |MT 9/2-1 (LN) |
|11      |      |       |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Kamnik 41  |   R   |   R-1   |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Kamnik 41,  |  S 13/5  |  S 13/5-2  |
|Kranj 50   |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Kranj 50   |  ZS 13/1 | ZS 13/1-1  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Kranj 50   |  ZS 13/1 | ZS 13/1-2  |
|Ljubljana S 1|      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Kranj 50   |  ZS 13/1 | ZS 13/1-3  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Kranj 50   |  ZS 13/1 | ZS 13/1-4  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
|Ljubljana S 1|  ZS 13/1 | ZS 13/1-5  |
|       |      |       |
+-------------+------------+--------------+
in da se v poglavju 9 »Tabele« točka 9.6 »načini urejanja območij s prostorsko izvedbenimi akti, ki se nanaša na območje Občine Medvode«, spremeni tako, da se črta besedilo: »Spodnje Pirniče SE 10/2 – 1, LN«.
2. člen
Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-83
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti