Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1693. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-B)
1694. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
1695. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1854. Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno cenovne politike

MINISTRSTVA

1696. Pravilnik o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi prve in druge direktive splošnega sistema priznavanja kvalifikacij
1697. Pravilnik o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti na podlagi tretje direktive splošnega sistema priznavanja kvalifikacij
1698. Pravilnik o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi področnih direktiv
1699. Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
1700. Pravilnik o pogojih za izdajo mnenja v postopku priznavanja kvalifikacije veterinarjev
1701. Pravilnik o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije odgovornega projektanta arhitekture
1702. Pravilnik o spremembi pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
1703. Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah
1704. Seznam dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, zdravnika specialista oziroma zdravnico specialistko, zdravnika splošne medicine oziroma zdravnico splošne medicine, doktorja dentalne medicine oziroma doktorico dentalne medicine in doktorja dentalne medicine specialista oziroma doktorico dentalne medicine specialistko
1705. Seznam dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
1706. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih za posebne prehranske namene
1707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vzorčenja ter metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov
1708. Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s pravilnikom o varnosti igrač

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1709. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA GEOGRAFIJA, Učbenik, Geografija za 6. razred devetletne osnovne šole
1710. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA PRVA GEOGRAFIJA, Delovni zvezek, Geografija za 6. razred devetletne osnovne šole
1711. Sklep o potrditvi učbenika SODOBNA PRIPRAVA PREHRANE, učbenik za izbirni predmet prehrana v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1712. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SODOBNA PRIPRAVA PREHRANE, delovni zvezek za izbirni predmet prehrana v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1713. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, Učbenik, zgodovina za 6. razred devetletne osnovne šole
1714. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, Delovni zvezek, zgodovina za 6. razred devetletne osnovne šole
1715. Sklep o potrditvi učbenika PROJECT 1, Student's book, učbenik za angleščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1716. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROJECT 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1717. Sklep o potrditvi zbirke vaj SONCE, ZEMLJA, LUNA, zbirka vaj za izbirni predmet astronomija, 1. sklop, za 7. razred devetletne osnovne šole
1718. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 8, učbenik za biologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1719. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 8, delovni zvezek za biologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1720. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 8, učbenik za biologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1721. Sklep o potrditvi učbenika DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, učbenik za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1722. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA 6, učbenik za geografijo v 6. razredu devetletne osnovne šole
1723. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA 6, delovni zvezek za geografijo v 6. razredu devetletne osnovne šole
1724. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA ZA 6. RAZRED, učbenik za geografijo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1725. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA ZA 6. RAZRED, delovni zvezek za geografijo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1726. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, učbenik za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1727. Sklep o potrditvi atlasa GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNO ŠOLO, atlas za zemljepis v 7. in 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in geografijo v 6. – 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1728. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GLASBA 6, samostojni delovni zvezek in zvočno gradivo (fonogram) za glasbeno vzgojo v 6. razredu devetletne osnovne šole
1729. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka MOJA GLASBA 6, samostojni delovni zvezek z zvočnim gradivom za glasbeno vzgojo v 5. razredu osemletnega in v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1730. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka IŠČEMO GLEDALIŠČE, samostojni delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub v 7. – 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1731. Sklep o potrditvi zbirke nalog KEMIJA, zbirka nalog in vaj z rešitvami za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
1732. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
1733. Sklep o potrditvi zbirke nalog KEMIJSKO RAČUNANJE V OSNOVNI ŠOLI, zbirka nalog za kemijo v osemletnem in devetletnem osnovnošolskem izobraževanju
1734. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUGA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, 3. deli, delovni zvezek za matematiko v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1735. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, 3 deli, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1736. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 9, učbenik za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1737. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE, Obdelava podatkov, Uvod v verjetnost, učbenik za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1738. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI, učbenik za izbirni predmet raziskovanje organizmov v domači okolici v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1739. Sklep o potrditvi učbenika RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI, učbenik za izbirni predmet risanje v geometriji in tehniki v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1740. Sklep o potrditvi učbenika POZDRAVLJENE, BESEDE, učbenik za slovenščino v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1741. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka PREK ČRK IN BESED, 2 zvezka, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1742. Sklep o potrditvi učbenika ZVEZDICE, berilo za slovenščino v 2. razredu devetletne osnovne šole
1743. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka VAJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 3. razredu osemletnega in v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1744. Sklep o potrditvi učbenika BRANJE ZA SANJE, učbenik za slovenščino – književnost v 5. razredu osemletnega in 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izoraževanja
1745. Sklep o potrditvi učbenika KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za slovenščino v 5. razredu osemletne in 6. razredu devetletne osnovne šole
1746. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino – jezik v 5. razredu osemletne in 6. razredu devetletne osnovne šole
1747. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 5. razredu osemletne in 6. razredu devetletne osnovne šole
1748. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino – jezik v 7. razredu devetletne osnovne šole
1749. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 7. razredu devetletne osnovne šole
1750. Sklep o potrditvi učbenika SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE, učbenik za slovenščino – književnost v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1751. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET IZ BESED 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino – književnost v 8. razredu osemletnega in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1752. Sklep o potrditvi učbenika DOTIK OKOLJA, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole
1753. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DOTIK OKOLJA, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole
1754. Sklep o potrditvi učbenika OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1755. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 2, delovni listi, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1756. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1757. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, delovni zvezek z gradivi za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1758. Sklep o potrditvi učbenikaZGODOVINA, učbenik za zgodovino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1759. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA, delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1760. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka MALI GLASBENIKI 2, samostojni delovni zvezek za nauk o glasbi v 2. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
1761. Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY, Intermediate, New edition, Student's book, učbenik za angleščino kot 1. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1762. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NEW HEADWAY, Intermediate, New edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot 1. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1763. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WORKSHOP, BUSINESS AND COMMERCE, delovni zvezek za angleščino kot jezik stroke v srednjem poklicnem in srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju
1764. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WORKSHOP, ENGINEERING, delovni zvezek za angleščino kot jezik stroke v srednjem poklicnem in srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju
1765. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WORKSHOP, INFORMATION TECHNOLOGY, delovni zvezek za angleščino kot jezik stroke v srednjem poklicnem in srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju
1766. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WORKSHOP, TURISM AND CATERING, delovni zvezek za angleščino kot jezik stroke v srednjem poklicnem in srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju
1767. Sklep o potrditvi učbenika CELICA, učbenik za biologijo v 1. letniku strokovnih in tehniških gimnazij
1768. Sklep o potrditvi učbenika EKOLOGIJA, učbenik za biologijo v 3. letniku strokovnih in tehniških gimnazij
1769. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBOSLOVJE, DRŽAVLJANSKA KULTURA, delovni zvezek za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1770. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, GEOGRAFIJA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1771. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBOSLOVJE, GEOGRAFIJA, delovni zvezek za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1772. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBOSLOVJE, ZGODOVINA, delovni zvezek za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1773. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SVETA, učbenik za 2. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1774. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SVETA, delovni zvezek za 2. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1775. Sklep o potrditvi učbenika OBČA GEOGRAFIJA, učbenik za geografijo v 1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1776. Sklep o potrditvi zbirke nalog FLUOR NI FLUOR, 777 nalog iz splošne in anorganske kemije, zbirka nalog za kemijo v gimnazijskem in srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju z 210 in več urami
1777. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 1, učbenik za matematiko v 1. letniku splošnih in tehniških gimnazij
1778. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 1, Realna števila, linearna funkcija, učbenik za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
1779. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA, učbenik za 1. leto poklicno-tehniškega izobraževanja
1780. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 3. zvezek, učbenik za matematiko v 3. letniku poklicnega izobraževanja
1781. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH IST IN 2, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 2. letniku v gimnazijskega izobraževana
1782. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH IST IN 2, delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 2. letniku v gimnazijskega izobraževana
1783. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 1, Übungsbuch, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
1784. Sklep o potrditvi učbenika THEMEN AKTUELL 1, Kurschbuch, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1785. Sklep o potrditvi delovnega zvezka THEMEN AKTUELL 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1786. Sklep o potrditvi delovnega zvezka THEMEN AKTUELL 2, Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
1787. Sklep o potrditvi učbenika THEMEN AKTUELL 2, Kurschbuch, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
1788. Sklep o potrditvi učbenika MOMENT MAL! LEHRBUCH 2, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
1789. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOMENT MAL! ARBEITSBUCH 2, delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
1790. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SOCIOLOGIJA, delovni zvezek za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

OBČINE

Bled

1791. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Bled

Celje

1792. Ugotovitev, da je mandat mestne svetnice prešel na drugo kandidatko z liste Mladi za našo prihodnost

Dolenjske Toplice

1793. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2004
1794. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Gornji Petrovci

1795. Sklep o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2004
1796. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

1797. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu upravljanja in oddajanja v uporabo športne dvorane »Brinje« v Grosupljem
1798. Sklep o soglasju k višini cene in načinu financiranja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2004
1799. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve osebne pomoči za leto 2004

Ilirska Bistrica

1800. Odlok o ureditvenem načrtu za cono Z4

Kočevje

1801. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2004

Kozje

1802. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2004
1803. Odlok o predkupni pravici Občine Kozje
1804. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve osebna pomoč in pomoč na domu
1805. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje
1806. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje

Krško

1807. Sklep o javni razgrnitvi predloga »programskih zasnov ter odloka o zazidalnem načrtu Videm – Polšca«
1808. Sklep o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško

Ljubljana

1809. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)
1810. Sklep o spremembah sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarj

Loški Potok

1811. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2003
1812. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Loški Potok

Luče

1813. Odlok o občinskih cestah

Markovci

1814. Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev kabelsko komunikacijskega sistema v Občini Markovci

Metlika

1815. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2003
1816. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
1817. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka
1818. Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialno varstvenih storitev pomoč družini na domu in osebna pomoč
1819. Poslovnik Nadzornega odbora občine Metlika

Mozirje

1820. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Murska Sobota

1821. Odlok o lokacijskem načrtu za trgovsko obrtno cono Rakičan
1822. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
1823. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov)
1824. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah 1764/3, 1928/7 in 1872/4 k.o. Rakičan

Nova Gorica

1825. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v gospodarstvu
1826. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju

Odranci

1827. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2003
1828. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2004

Postojna

1829. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta občine Postojna

Slovenska Bistrica

1830. Odlok o zazidalnem načrtu "Gradišče"
1831. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja končnim upravičencem
1832. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1833. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2003
1834. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
1835. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
1836. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice (za območje poslovno storitvenih objektov – severni del Konusa) – za PSO Pluton
1837. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu »LIP Slovenske Konjice«

Šempeter-Vrtojba

1838. Sklep o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2004
1839. Sklep o dopolnitvi osnutka zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru pri Gorici – 1. faza
1840. Sklep o javni razgrnitvi predloga ureditvenega načrta – Mestno središče v Šempetru pri Gorici

Škofja Loka

1841. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-obrtno cono Virmaše (SO1)

Šmarje pri Jelšah

1842. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003
1843. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1844. Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah
1845. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za nadaljevanje zazidave območja S2

Veržej

1846. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej
1847. Odlok o spremembah odloka o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer
1848. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2004

Zagorje ob Savi

1849. Odlok o zazidalnem načrtu za območje »Center v Kisovcu«
1850. Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi

Žalec

1851. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
1852. Sklep o ceni storitve osebna pomoč v Občini Žalec
1853. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

42. Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MZNMOK)
43. Zakon o ratifikaciji Protokola, s katerim se spreminja Evropska konvencija o zatiranju terorizma (MPEKZT)
44. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z gorivom, 2001 (MKCOŠOG)
45. Zakon o ratifikaciji Konvencije o statutu Evropskih šol (MKSEŠ)

Vlada Republike Slovenije

46. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo, ki določa postopek pridobivanja informacij na področju tehničnih predpisov in pravil o storitvah informacijske družbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti