Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vzorčenja ter metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov, stran 5003.

Na podlagi 20. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vzorčenja ter metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov
1. člen
V pravilniku o načinu vzorčenja ter metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01) se Priloga I nadomesti z naslednjim besedilom:
"PRILOGA I
SEZNAM UPOŠTEVANIH DIREKTIV EVROPSKE SKUPNOSTI
Priloga A Direktivo Komisije 80/1335/EGS (UL L 383, 31. 12. 1980) in Direktivo Komisije 87/143/EGS (UL L 57, 27. 2. 1987)
Priloga B Direktivo Komisije 82/434/EGS (UL L 185, 30. 6. 1982) in Direktivo Komisije 90/207/EGS (UL L 108, 28. 4. 1990)
Priloga C Direktivo Komisije 83/514/EGS (UL L 291, 24. 10. 1983)
Priloga D Direktivo Komisije 85/490/EGS (UL L 295, 7. 11. 1985)
Priloga E Direktivo Komisije 93/73/EGS (UL L 231, 14. 9. 1993)
Priloga F Direktivo Komisije 95/32/ES (UL L 178, 28. 7. 1995)
Priloga G Direktivo Komisije 96/45/ES (UL L 213, 22. 8. 1996)"
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2004
Ljubljana, dne 2. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0052
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje