Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1795. Sklep o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2004, stran 5036.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99 in 108/01) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 9. izredni seji dne 19. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2004
1. člen
V sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2004 (Uradni list RS, št. 133/03), se 1. člen se spremeni tako, da se glasi:
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci v letu 2004 znaša 0,40 SIT za pozidane gradbene parcele in 0,05 SIT za zazidljive gradbene parcele.
2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-10
Gornji Petrovci, dne 24. marca 2004.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.