Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1804. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve osebna pomoč in pomoč na domu, stran 5047.

Na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04) in 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 12. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč in pomoč na domu
I
Občina Kozje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč (strokovno delo), ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 118.211 SIT mesečno.
II
Občina Kozje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu (strokovno delo), ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 116.286 SIT mesečno.
Cena za neposredno socialno oskrbo pomoč na domu znaša 1.940 SIT na efektivno uro. Cena za neposredno socialno oskrbo se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Kozje za 1.140 SIT na uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 800 SIT na efektivno uro.
III
Cene iz I. in II. točke tega sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2004-12/06
Kozje, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.