Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1810. Sklep o spremembah sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarj, stran 5051.

Na podlagi 46. in 47.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. razl., 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 16/02 – odl. US) ter 68. in 73. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 23. izredni seji dne 19. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o spremembah sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)
1
V sklepu o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) (Uradni list RS, št. 41/04) se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 23. april 2004.«
2
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Glasovanje na referendumu se izvede na celotnem območju Mestne občine Ljubljana v nedeljo 23. maja 2004.«
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 095-62/2003-164
Ljubljana, dne 19. aprila 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.