Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1702. Pravilnik o spremembi pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine, stran 4915.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena in drugega odstavka 9. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja
iz fitomedicine
1. člen
V pravilniku o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02) se v 21. členu besedilo »v dveh letih od dneva uveljavitve tega pravilnika« nadomesti z besedilom »do 1. januarja 2006«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-176/2004
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0229
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano