Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2118. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)

BANKA SLOVENIJE

2139. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
2140. Sklep o spremembi sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja tujine

OBČINE

Bohinj

2120. Odlok o taborjenju v Občini Bohinj
2121. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Brezovica

2122. Odlok o postavljanju reklamnih objektov za nameščanje neprometnih znakov v Občini Brezovica
2123. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Brezovica
2124. Sklep o določitvi nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture

Dobrepolje

2125. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

2126. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul
2127. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
2128. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrova

Kamnik

2129. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

Lendava

2130. Obvezna razlaga k 23. členu odloka o zazidalnem načrtu za območje mejnega prehoda Dolga vas

Litija

2131. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1996
2132. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
2133. Odlok o spremembi odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in števila članov sveta mestne skupnosti, ter o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija

Ljubljana

2119. Odlok o ustavnovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Pedenjped

Novo mesto

2134. Odredba o ureditvi prometa v naselju Dolenjske Toplice

Ormož

2135. Poročilo o izidu glasovanja na referndumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog dne 1. 6. 1997
2136. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog

Žalec

2137. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Andraž o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Andraž, dne 15. junija 1997
2138. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Andraž
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti