Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1997 z dne 28. 6. 1997

Kazalo

2134. Odredba o ureditvi prometa v naselju Dolenjske Toplice, stran 3507.

Na podlagi 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86, 9/88 in 1/91), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 69/96) ter 3. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 22/83, 10/85, 21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 in 24/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D R E D B O
o ureditvi prometa v naselju Dolenjske Toplice
1. člen
S to odredbo se predpiše prometna ureditev na delu lokalne ceste št. 5834 v naselju Dolenjske Toplice na odseku Zdraviliškega trga in dela Gregorčeve ulice.
2. člen
Odsek lokalne ceste št. 5834 na odseku od lokalne ceste št. 5831 Vavta vas–Podturn (Zdraviliški trg) do gospodarskega dostopa za poslovno-stanovanjski objekt Zdraviliški trg št. 18 se zapre za ves promet.
3. člen
Na zaprtem odseku ceste je dovoljena vožnja za dostavo pod posebnimi pogoji s tovornimi vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo skupno dolžino 10 m in višino 4 m, za potrebe dejavnosti in stanovalcev ulice Cviblje, Gregorčeve ulice in Zdraviliškega trga ter interventnih vozil na nujni vožnji.
4. člen
Za dostavno vožnjo preko zaprtega dela Zdraviliškega trga mora uporabnik pridobiti dovoljenje občinskega upravnega organa pristojnega za promet.
Način uporabe prometne površine med seboj dogovorita uporabnik in Tovarna zdravil Krka-Zdravilišče Dolenjske Toplice.
5. člen
Na delu Gregorčeve ulice ob južni strani zelenega otoka (krak dolžine 10 m) se vzpostavi režim enosmerne vožnje v smeri Henigmanova ulica–Gregorčeva ulica.
6. člen
Prometna ureditev, določena s to odredbo, bo urejena s cestno-prometno signalizacijo, ki jo odredi pristojni občinski upravni organ za promet, z odločbo.
7. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 343-42/97-21
Novo mesto, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost